З подальшими відомостями про конфіденційність, акціонерна компанія «Ламінам СпА» (Laminam SpA), офіс якої розташований за адресою: Віа Ґіарола Нуова, № 258, Фйорано-Моденезе (провінція Модена), Італія, повідомляє вас про те, що – у відповідності до положень Ст. 13 Європейського Регламенту 2016/679 про захист персональних даних («GDPR1») – ваші персональні дані оброблятимуться за допомогою електронних та ручних засобів, включно з веб-сайтами соціальних мереж, як в Італії, так і за кордоном.

Ця інформація буде написана на основі принципу прозорості й усіх елементів, наявність яких вимагає GDPR, та розділена на окремі розділи, аби зробити її швидкішою, легшою і зрозумілішою (тут і далі – «Інформація»).

 

1. Розпорядник обробки даних

Розпорядником обробки даних (тут і далі – «Розпорядник») є компанія «Ламінам СпА» (Laminam SpA), офіс якої розташований за адресою: Віа Ґіарола Нуова, № 258, Фйорано-Моденезе (провінція Модена), Італія.

 

2. Правові основи обробки

Правові основи обробки ваших персональних даних – це ваша згода, виконання договірних зобов’язань та виконання юридичних зобов’язань.

У будь-якому випадку завжди можна буде вимагати роз’яснення щодо конкретної правової основи всіх випадків обробки та, зокрема, уточнення, чи обробка ґрунтується на законі, передбачена договором, або існує необхідність укладення договору.

 

3. Призначення обробки

Ваші особисті дані будуть оброблятися для таких цілей:

 

 1. надсилання інформаційних бюлетенів;
 2. керування запитами на оцінку;
 3. підписання та активізація надання Послуги або пов’язаних з цим послуг, передбачених договором;
 4. виставлення рахунків за суми та будь-які додаткові послуги;
 5. виконання регуляторних вимог, включно з бухгалтерськими, адміністративними та податковими зобов’язання;
 6. управління будь-якими скаргами та суперечками;
 7. запобігання шахрайству та управління затримками та/або відсутніми платежами;
 8. захист кредитів, управління ними та їхнє відновлення;
 9. збереження та використання даних бухгалтерського обліку для відмови від будь-яких майбутніх договірних відносин;
 10. управління веб-сайтом та його підтримка;
 11. участь через веб-сайт в ініціативах, організованих розпорядником (наприклад, події).

Ваші особисті дані також будуть оброблятися для цілей, що стосуються:

а) надсилання інформації, комерційних пропозицій та рекламних та маркетингових матеріалів щодо власних товарів та послуг (також автоматизованими методами через електронну пошту, SMS, пошту, номер телефону тощо);

b) збирання й аналіз поведінки та звичок користування веб-контентом та нашими послугами, в тому числі за допомогою файлів cookies, з метою проведення дослідження ринку, вдосконалення наданих послуг та їхнього налаштування, а також зменшення кількості повторень рекламних повідомлень та полегшення пересилання відомостей та комерційних пропозицій, зазначених у листі a). Ваші персональні дані оброблятимуться з метою профілізації як автоматизованими, так і неавтоматизованими засобами й методами, за допомогою засобів для обробки даних, які створять ваш комерційний та веб-поведінковий профіль. Цей засіб обробки даних корелює дані, зібрані під час вашого перегляду Веб-сайту за допомогою використання файлів cookies.

 

4. Передавання персональних даних

Ваші персональні дані оброблятимуться виключно особами, уповноваженими на їхню обробку, та особами, призначеними Обробниками даних відповідно до положень GDPR, з метою виконання всіх заходів з обробки, необхідних для досягнення цілей, докладно викладених у цьому повідомленні. Персональні дані можуть передаватися державним або судовим органам, якщо цього вимагатиме законодавство, або для запобігання чи припинення злочину.

 

5. Період зберігання даних

Персональні дані зберігатимуться протягом часу, необхідного для досягнення цілей, зазначених у пункті 3). Зокрема, персональні дані оброблятимуться протягом мінімально необхідного періоду, тобто до припинення договірних відносин, що існують між вами та Розпорядником даних, за винятком випадків додаткового строку зберігання, який може вимагати законодавство. Стосовно маркетингових цілей, зазначених у пункті a), дані зберігатимуться, за винятком випадків відкликання згоди, протягом періоду часу, не більшого, ніж необхідний для досягнення цілей. Якщо надано згоду з посиланням на цілі профілювання, дані зберігатимуться, за винятком випадків відкликання згоди, протягом періоду часу, не більшого, ніж той, що необхідний для досягнення цілей.

Дані зберігатимуться протягом додаткового періоду в разі виникнення необхідності щодо вирішення питань, пов’язаних з будь-якими претензіями або суперечками.

 

6. Відкликання згоди

 

Суб’єкт персональних даних має право відкликати згоду, яку він надав у будь-який час, повністю та/або частково. Це не впливає на законність Обробки на основі згоди, наданої перед відкликанням.

Аби відкликати свою згоду, потрібно лише зв’язатися з Розпорядником за адресами, що опубліковані в цих відомостях. У разі реєстрації на веб-сайті ви можете отримати доступ до свого особистого профілю та змінити надані згоди.

 

7. Територія, на яку розповсюджується обробка персональних даних

 

Ваші персональні дані оброблятимуться Розпорядником даних в межах Європейського Союзу.

Якщо необхідно з причин технічного та/або операційного характеру задіяти сторони, що розташовані за межами Європейського Союзу, такі сторони призначатимуться Обробниками персональних даних, а передача персональних даних таким сторонам, яка обмежена виконанням конкретних заходів з обробки, керуватиметься у відповідності до положень GDPR.

Вживатимуться всі необхідні запобіжні заходи для забезпечення повного захисту персональних даних, ґрунтуючись за такої передачі на оцінці відповідних гарантій, включаючи, наприклад, рішення про адекватність для країн-одержувачів, які не є членами ЄС, що висловлені Європейською Комісією; відповідні гарантії, висловлені третьою стороною-одержувачем відповідно до Статті 46 GDPR.

У будь-якому випадку ви можете вимагати додаткових подробиць у Розпорядника персональних даних, якщо ваші персональні дані обробляються за межами Європейського Союзу, вимагаючи підтвердження конкретних запобіжників та гарантій.

8. Права суб'єкта даних

Відповідно до ст. 15 та подальших регламенту GDPR, ви можете в будь-який час скористуватися чітко визнаними правами суб’єкта даних, і, зокрема, отримати:

•  підтвердження того, чи відбувається обробка персональних даних, що стосуються вас, і отримати доступ до даних та такої інформації (цілі обробки, категорії персональних даних, одержувачі та/або категорії одержувачів, яким дані були та/або передаватимуться, термін збереження);

•  виправлення недостовірних персональних даних, що стосуються вас та/або заповнення неповних персональних даних, також шляхом надання додаткової заяви;

•   видалення персональних даних у випадках, передбачених GDPR;

•   обмеження опрацювання у випадках, передбачених чинними нормами конфіденційності;

•  платформонезалежність даних, що стосуються вас, і, зокрема, запит персональних даних, що стосуються вас, наданих Розпорядникові даних та/або запит прямої передачі ваших даних іншому розпорядникові даних;

•  заперечення проти обробки в будь-який час, з причин, пов’язаних із вашою конкретною ситуацією щодо обробки персональних даних, що стосуються вас, у повній відповідності до чинних норм конфіденційності, а також для цілей, пов’язаних з маркетингом та профілюванням.

 

Ви можете скористуватися своїми правами, використовуючи таку електронну адресу privacy@laminam.it і додавши при цьому копію документу, що посвідчує вашу особу:

У будь-якому випадку ви завжди матимете право подавати скаргу до компетентного наглядового органу (Італійської служби з нагляду за дотриманням законодавства про захист персональних даних) відповідно до ст. 77 GDPR, якщо ви вважатимете, що обробка ваших персональних даних суперечить чинним Правилам конфіденційності.

 

Pursuant to the provisions of art. 13 of European Regulation 2016/679 on the protection of personal data (“GDPR”), we inform you that your personal data will be processed through electronic and manual tools, in Italy and abroad. This information, written on the basis of the principle of transparency and of all elements required by the GDPR, is divided into individual sections that each deal with a specific subject to make reading it quicker, easier and more readily comprehensible (hereinafter, the “Information”).

 

1. Data controller

The Data Controller is Laminam SpA, with office in Via Ghiarola Nuova n. 258, Fiorano Modenese (MO), Italy.

 

2. Legal basis of the processing.

The legal foundation of the processing of your personal data is the contract you have signed with Laminam SpA.

3. Categories of data processed.

The subject of the processing is common personal data (such as, merely by way of example: name, title, tax ID code, VAT no., residential address, place and date of birth, citizenship, number of ID document, telephone and fax number, e-mail address).

 

4. Purposes of processing.

Your data will be processed:

a) to fulfil the pre-contractual, contractual and tax obligations deriving from the performance of the contract

b) to fulfil the existing commercial and technical obligations

c) to carry out promotional activity, such as sending advertising material

d) to carry out profiling activity

e) to send communications or newsletters of a purely informative/explanatory nature without commercial ends

f) to exercise the rights of the controller, e.g. the right to defence before the courts

 

The provision of your data is necessary to achieve the purposes referred to in letters a) b) c) d) e) and f).

Failure to provide the data or partial or inaccurate provision will make it impossible for Laminam SpA to provide you with the services requested.

The processing of your data for the purposes referred to in letters a) b) c) d) e) and f) is justified by legitimate interest; in any case, with reference to these purposes, you may at any time withdraw your consent through the methods stated in point 8).

 

5.      Communication of data.

Your personal data may become known to expressly authorised data processing staff pursuant to art. 29 of the GDPR, as well as third parties expressly appointed Data Processors pursuant to art. 28 of the GDPR for requirements strictly connected to the performance of the contract or fulfilment of legal obligations.

 

6.         Period of data retention.

The personal data collected will be processed by the Data Controller for the time strictly necessary to achieve the purposes referred to in point 4).

In particular, the data will be processed for the minimum necessary period, that is, until the termination of the existing contractual relationships, except in the case of an additional retention period that may be dictated by legal obligations.

With reference to the commercial purposes of the processing, the data will be retained until consent is expressly withdrawn.

 

7. Territory of processing

Your personal data will be processed by the Controller within the European Union.

Should it be necessary for reasons of a technical and/or operational nature to employ parties located outside the European Union, such parties will be appointed Data Processors and the transfer of personal data to such parties, limited to the performance of specific Processing activities, will be governed in compliance with the provisions of the GDPR.

All necessary precautions will be adopted to guarantee the complete protection of personal data, basing such transfer on the assessment of appropriate safeguards including, by way of example, adequacy decisions on non-EU recipient countries expressed by the European Commission; appropriate guarantees expressed by the recipient third party in accordance with article 46 of the GDPR.

In any case, you may request further details from the Data Controller should your personal data be processed outside the European Union, requesting evidence of the specific safeguards and guarantees adopted.

8.      Rights of the data subject.

Art. 15 et seq. of the Regulation grant you the exercise of particular rights and allow you to obtain:

 • confirmation whether or not personal data processing concerning you is in progress and obtain access to the data and the following information (purposes of processing, categories of personal data, recipients and/or categories of recipients to whom data has been and/or will be communicated, retention period);
 • rectification of inaccurate personal data that concerns you and/or the completion of incomplete personal data, also by providing a supplementary statement;
 • the deletion of the personal data, in the cases envisaged by the GDPR;
 • limitation of Processing in the cases envisaged by the regulations in force;
 • portability of the data concerning you, and in particular requesting the personal data concerning you provided to the controller and/or requesting the direct transmission of your data to another data controller;
 • objection to processing at any time, for reasons connected to a particular situation and/or to the processing of personal data concerning you in full compliance with the existing Privacy Regulations, as well as for any commercial purposes.

You may exercise these rights using the following e-mail address, attaching a copy of the ID document: privacy@laminam.it

Should you consider that the processing of your data be contrary to the Privacy Regulations in force, we inform you that you may at any time lodge a complaint with the competent

supervisory Authority (Italian Data Protection Authority), in accordance with art. 77 of the GDPR.

GENERAL CONDITION OF SALE